Thông báo tuyển dụng Xét tuyển Ngành Y tế Năm 2019 của Bệnh Viện Nhi Đồng 2 TPHCM

 • Bác sĩ Hạng III
 • Điều dưỡng hạng III
 • Dược sĩ hạng III
 • Điều dưỡng hạng IV
 • Dược hạng IV
 • Kỹ thuật y hạng IV(Chuẩn đoán hình ảnh)
 • Kỹ thuật y hạng IV(Vật lý trị liệu)
 • Chuyên viên tâm lý
 • Chuyên viên quản lý chất lượng
 • Công tác xã hội viên hạng II
 • Nhân viên công tác xã hội  hạng IV
 • Cử nhân Y té công cônggj
 • Công nghệ thông tin (Kỹ thuật viên hạng IV)
 • Cán sự
 • Lưu trữ viên trung cấp
 • Thư viện viên hạng IV