ĐỂ HỖ TRỢ TỐT NHẤT CHO SINH VIÊN CÓ THÊM CÁC VĂN BẰNG HOẶC THAY ĐỔI DỰ ĐỊNH THÌ NHÀ TRƯỜNG CÓ LIÊN KẾT VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐỂ ĐÀO TẠO THÊM CHO CÁC EM.

MỘT SỐ VĂN BẰNG SAU :

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT :

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC TÔN THẤT TÙNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ HÀ NỘI

LH : 035.440.8680 để biết thêm thông tin chi tiết

 

 

 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

1