Thông báo tuyển dụng của Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai
Viện Tim mạch Việt nam – Bệnh viện Bạch Mai cần tuyển các ứng viên với các chi tiết dưới đây:
Viện Tim mạch Việt nam – Bệnh viện Bạch Mai cần tuyển các ứng viên với các chi tiết dưới đây:
+ 02 nam Cử nhân Đại học Điều dưỡng – Đại học Y Hà Nội (hoặc CN Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học) tốt nghiệp loại khá – giỏi, tuổi < 25, để làm việc tại Phòng Siêu âm tim.
 
+ 03 nam Cử nhân Đại học Điều dưỡng – Đại học Y Hà Nội (hoặc CN Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học) tốt nghiệp loại khá – giỏi, tuổi < 25, để làm việc tại Đơn vị Tim mạch can thiệp.
 
+ 06 nam/nữ Cử nhân Đại học Điều dưỡng – Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp loại khá – giỏi, tuổi < 25, để làm việc tại các đơn vị Lâm sàng khác trong Viện.
 
Ghi chú:
+ Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ: Tin học, ngoại ngữ.
 
Địa chỉ liên hệ nộp Hồ sơ:
Phòng Điều dưỡng, Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai,
Điện thoại  Điều dưỡng Trưởng Viện, CN Trần Thị Ngọc Anh: 098.3333.126