Thông báo nhu cầu nhân lực của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (30-06-2019)

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cần bổ sung từ 10-15 bác sĩ đã khoa hoặc chuyên khoaNội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.